امور حمل و نقل

شرکت آتور توان تبحر با در اختیار داشتن خودروهای سبک و سنگین شخصی و اجاره ای و نیز با بهره گیری از کارکنان تحصیلکرده و با تجربه, آماده ی عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی جهت راهبری امور وسایل نقلیه سبک و سنگین, متناسب با استانداردهای بین المللی می باشد.

  ۲۷ آذر ۹۷