تاسیسات الکتریکی

کارشناسان شرکت ما با مراجعه حضوری به پروژه ها و مشاوره با کارفرما و پیمانکاران طرح کلی تأسیسات برقی تعیین می شود. سپس این طرح با استفاده از کامپیوتری طراحی شده و در اختیار کارفرما قرار می گیرد. برخی از مواردی که جز خدمات طراحی و تأسیسات برقی این شرکت است، در ذیل آورده شده است.
تهیه نقشه های روشنایی و محاسبه روشنايي داخلي ساختمان هاي مسكوني
تهیه نقشه های پریز برق
تهیه نقشه های پریز تلفن و آیفون
تهیه نقشه های اعلام حریق
طراحي سيستم ارتينگ
تهیه نقشه های ترموستاتها
تهیه نقشه های تجهیزات و ادوات برقی

  ۱۵ مرداد ۹۶