مشتری مداری

مشتری مداری از همان حرف‌هایی است که اکثر ما به صورت روزمره در کلام خود از آنها بهره می بریم و مثلاً می گویم که فلان شرکت مشتری مدار هست و فلان شرکت مشتری مدار نیست! اما شاید بد نباشد که تعریف خوبی از مشتری مداری داشته باشیم و ببینیم که واقعاً مشتری مداری چیست؟

مشتری مداری به انگلیسی با واژه های مختلفی ترجمه شده از جمله Customer Service و Customer Orientation و یا Customer Care دلیل این موضوع هم این است که برخی از موسسات و سازمان ها در کشور ما اینقدر وظیفه خود را ناقص و ضعیف انجام می دهند که خدمات برای محصول به مشتریان (Customer Service) یک نوع کار لوکس به حساب می آید.

البته اگر در مترجم گوگل، (google translate) دنبال مشتری مداری به انگلیسی باشیم واژه Customer Orientation پیشنهاد می‌شود.

مشتری مداری به انگلیسی

اجازه بدهید بحث را با یک مثال پیش ببریم. مثلاً‌ اگر یک شرکت خودرو سازی فقط وظیفه خود را درست انجام بدهد یعنی:

  1. خودرو سالم به ما تحویل بدهد
  2. رنگ و ویژگی‌هایی که مورد نظر ما بوده رعایت شده باشد
  3. زمان تحویل به موقع باشد
  4. موقع تحویل آن دوندگی زیادی نداشته باشیم

در کشور ما متداول است که گفته می شود مشتری مداری آنها خوب است! در حالی که آنها فقط و فقط خدماتی که قولش را داده بودند انجام دادند! نه بیشتر!

  ۱۶ مرداد ۹۶