دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی,پشتیبانی و فنی مهندسی

شرکت آتور توان تبحر موفق به دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی, پشتیبانی و فنی مهندسی گردید.

مدیرعامل محترم شرکت آتور توان تبحر اعلام نمودند این شرکت پس از طی مراحل ثبت و دریافت کد اقتصادی به عضویت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی, پشتیبانی و فنی مهندسی شهرستان بوشهر در آمد و پس از تکمیل مدارک مربوط و بازدید کارشناس محترم اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان در مهر ماه سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت این گواهینامه گردید.

  ۲۹ مرداد ۹۷