خدمات عمومی

شرکت آتور توان تبحر با در اختیار داشتن کادری مجرب آماده ی ارایه خدمات عمومی شامل پیشخدمتی, نامه رسان, تنظیفات, امور آبدارخانه و پشتیبانی و اداری به شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در قالب پیمانکاری و عقد قرارداد می باشد.

  ۹ شهریور ۹۶