تعمیرو نگهداری

شرکت آتور توان تبحر با بهره گیری از توان علمی و تجربی کارکنان خود, آماده ی ارایه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری(به غیر از امور رایانه), خدمات فنی خودرو و موارد مشابه به شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در قالب پیمانکاری و عقد قرارداد می باشد.

  ۹ شهریور ۹۶